Du Jian


Artist: Jiang Chao
Date of publication: April 2012
Graphic designer:  Jiang Chao
Softcover
32 Pages
Price in RMB: 150

buy

Riverbed


Artist: Tao Aimin
Date of publication: 2010
Graphic designer: Beijing ZKA Design & Graphic Co., Ltd.
Hardcover
Price in RMB: 100

buy

Tang Kaizhi's New Artworks


Artist: Tang Kaizhi
Date of publication: October 2009
Graphic designer: Zhao Yan
Hardcover
207 Pages
Price in RMB: 280

buy

Quiet Quest: From Realism to Abstraction


Artists: Bian Pingshan  Chen Ruo Bing  Chen Qi  Huang Yuanqing
              Lin Yan  Liang Hao  Liu Wentao  Jiang Dahai  Jiang Chao
              Shen Chen  Tan Ping  Tang Kaizhi  Wang Guangle
              Wang Shilong  Xu Hongming  Xing Hailong  Zhu Qingsheng
              Zhang Fan
Date of publication: November, 2008
Graphic designer: Jiang Xiaoshun
Hardcover
280 Pages
Price in RMB: 400

buy

Language of Plates


Artists: Chen Qi  Chen Zhao  Guang Jun  Jiang Chao
              Kang Jianfei  Lu Ping  Liu Liping  Qin Guanwei
              Su Xinping  Shi Haopeng  Tan Ping  Yang Hongwei
              Zhang Guilin  Zhang Chunbo
Date of publication: August, 2008
Graphic designer: Yu Deqing
Softcover
110 Pages
Price in RMB: 100

buy

Discord in Space


Artist: Li Sa
Date of publication: June, 2008
Graphic designer: Zhao Yan
Hardcover
92 Pages
Price in RMB: 300

buy

Looking between the Lines


Artist: Tang Kaizhi
Date of publication: December, 2007
Graphic designer: Zhao Yan
Hardcover
132 Pages
Price in RMB: 310

buy

Chen Ruo Bing


Artist: Chen Ruo Bing
Date of publication: May, 2007
Graphic designer: Guang Yu
Hardcover
110 Pages
Price in RMB: 280

buy

Xu Hongming


Artist: Xu Hongming
Date of publication: April, 2007
Graphic designer: He Jun
Hardcover
106 Pages
Price in RMB: 325

buy

Visibleinvisible


Artists: Chen Ruo Bing  Li Yang  Lin Yan  Tan Ping 
              Tang Kaizhi  Wang Guangle  Xu Hongming
              Zhang Fan  Zhou Yangming
Date of publication: December, 2006
Graphic designer: Guang Yu
Hardcover
244 Pages
Price in RMB: 300

buy

Zhang Fan


Artist: Zhang Fan
Date of publication: September, 2006
Graphic designer: Zhang Fan
Hardcover
132 Pages
Price in RMB: 300

buy

Oilink


Artist: Gao Ping
Date of publication: August, 2006
Graphic designer: Guang Yu
Softcover
104 Pages
Price in RMB: 200

buy

In Between: Ink Painting


Artist: Xing Hailong
Date of publication: July, 2006
Graphic designer: Guang Yu
Softcover
34 Pages
Price in RMB: 380

buy

Unmask: Return to Mother Culture


Artist: Bian Pingshan
Date of publication: March, 2006
Graphic designer: Guang Yu
Hardcover
122 Pages
Price in RMB: 300

buy

Waterstone


Artist: Wang Guangle
Date of publication: September, 2005
Graphic designer: Guang Yu
Hardcover
72 Pages
Price in RMB: 300

buy