Ouyang Xing

Xiaohong No.1     Etching     38x59cm     2011     Edition of 10 Xiaohong No.2     Etching     30x50cm     2011     Edition of 10 Xiaohong No.3     Etching     20x15cm     2011     Edition of 20 Xiaohong No.4     Etching     15x20cm     2011     Edition of 20 Silence No.3     Etching     26x40cm     2012     Edition of 20 Silence No.4     Etching     26x40cm     2012     Edition of 20 Silence No.5     Etching     26x40cm     2012     Edition of 20 Silence No.6     Etching     26x40cm     2012     Edition of 20 Silence No.1     Etching     48x85cm     2012     Edition of 10 Silence No.2     Etching     48x85cm     2012     Edition of 10