Jiang Chao

Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books Water-based woodcut 2009-2011 Edition of 10 Du Jian Library of Worm-eaten books     Water-based woodcut, silk, nanmu     2009-2011     Edition of 10 City     Silkcreen     76x54cm     2009 City     Silkcreen     76x54cm     2009 City     Silkcreen     76x54cm     2009 City     Silkcreen     76x54cmx16     2009 Untitled     Silkscreen with hand paint     29x38cmx40     2008 Untitled     Silkscreen     222x360cm     2007     Edition of 10 Story 1     Silkscreen     50x86cmx9     2007     Edition of 10 Story 2     Silkscreen     90x60cm     2007     Edition of 8